English | Dutch
Sikhs In Action Against French Ban Of Turbans

Translated by Harjinder Singh Khalsa.

The international organisation UNITED SIKHS has started a petition against the announced French law that forbids the wearing of 'conspicuous' religious symbols in public schools [state schools, HSKh]. The law also affects French Sikhs who wear a turban.

President Chirac announced this law earlier this month. To maintain the secular character of public [state] education the government wants to forbid [make taboo] the wearing of headscarves, scull-caps, big crosses and other conspicuous religious symbols. According to UNITED SIKHS because of this the 7000 Sikhs in France can no longer freely practice their religion. Every baptised male Sikh must wear a turban.

"The turban is not a hat that we can take off when we are in school or at work" says the French Sikh leader Gurdial Singh. "It is an insult to ask a Sikh to take off his turban." He criticised the fact that the committee that advised the French government consulted all religious groups, but not the Sikhs.

According to Singh there have been very few problems over turbans in public [state] schools, because the schools themselves could decide on the issue. Under the new law this is no longer possible. His son Karmvir has experienced the effects of the new law already. Already in October five universities refused to accept him as a student, because he wears a turban.

United Sikhs reminded the French of the effort of the Sikhs wearing their turbans, as soldiers in the British Army in World War I, helping to defend the freedom of the French.

On Monday a couple of hundred people had signed the petition of UNITED SIKHS on
www.PetitionOnline.com/Sikh5555/petition.html

Sikhism originated in India through the teaching of Guru Nanak, born in 1469. Sikhs believe in one God, believe in the equality of humanity, and see an honest and serving way of life as the way to 'liberation'. Worldwide there are about 25 million Sikhs. The vast majority of the about 8000 Sikhs in the Netherlands come form India [there seem to be a good few Afghani Sikhs in the Den Haag and Amsterdam Gurdwara HSKh). They have temples (gurdwaré) in Amsterdam, Den Haag and Rotterdam. [There is also a Guru Ram Das Ashram in Amsterdam, which I tried to visit on three occasions, but always found 'bandh' HSKh].
English | Dutch
Sikhs In Het Geweer Tegen Frans Verbod Op Tulbanden

RIJSWIJK (ANP) - De internationale organisatie UNITED SIKHS is een handtekeningenactie begonnen tegen de aangekondigde Franse wet die het dragen van 'opzichtige' religieuze symbolen op openbare scholen gaat verbieden. Die wet treft ook Franse Sikhs die een tulband dragen.

President Chirac kondigde de wet eerder deze maand aan. Om het seculiere karakter van het openbaar onderwijs te handhaven wil de regering hoofddoekjes, keppeltjes, grote kruisen en andere opzichtige religieuze symbolen taboe verklaren. Volgens UNITED SIKHS kunnen de 7000 Sikhs in Frankrijk daardoor niet langer vrijelijk hun godsdienst belijden. Elke gedoopte mannelijke Sikh moet een tulband dragen.

"De tulband is geen hoed die we kunnen afzetten als we op school of op het werk zijn", zei de Franse Sikh-leider Gurdial Singh. "Het is een belediging om een Sikh te vragen zijn tulband af te doen." Hij hekelde het dat de commissie die de Franse regering over dit onderwerp heeft geadviseerd, alle religieuze gemeenschappen behalve de Sikhs heeft geraadpleegd.

In het verleden zijn er volgens Singh op openbare scholen nauwelijks problemen over tulbanden geweest, omdat de scholen daar zelf over konden beslissen. Onder de nieuwe wet kan dat niet meer. Zijn zoon Karmvir heeft de gevolgen van het komende verbod al aan den lijve ervaren. Al in oktober weigerden vijf universiteiten hem als student aan te nemen, omdat hij een tulband draagt.

United Sikhs herinnerde aan de inzet van Sikhs die, getooid met hun onafscheidelijke tulband, als militairen in het Britse leger in de Eerste Wereldoorlog de Franse vrijheid hebben helpen verdedigen.

Maandag hadden enkele honderden mensen de petitie van UNITED SIKHS op
www.PetitionOnline.com/Sikh5555/petition.html ondertekend.

Het sikhisme ontstond in India door de verkondiging van goeroe Nanak, geboren in 1469. Sikhs geloven in één God, belijden de gelijkheid van alle mensen en zien een oprechte en dienstbare levenswijze als de weg naar verlossing. Wereldwijd zijn er ongeveer 25 miljoen sikhs. De overgrote meerderheid van de ongeveer 8000 sikhs in Nederland is afkomstig uit India. Zij hebben tempels (gurdwara's) in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam.